Thursday, June 09, 2005

The Sort of Conversations I Have At Work

[18:06]<friend> anong ibig sabihin ng <okularnik>?
[18:06]<friend> alam mo?
[18:12]<friend> sabi lang ng shoti mo
[18:12]<Roy> naku
[18:13]<Roy> lagot ka
[18:13]<friend> bakit?
[18:13]<Roy> salitang bicol yun
[18:13]<Roy> ibig sabihin habambuhay na kayong magka-away
[18:13]<friend> anong ibig sabihin nun?
[18:13]<Roy> iwasan mo na lang na sabayan sya sa hallway
[18:13]<Roy> delikado

No comments: